ست 9 عددی آلن خیلی بلند ستاره ای ( بدون سوراخ )

کد محصول : TXS 9 سایز ها : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 آلیاژ : کروم مولیبدن کد محصول : TLS 9 سایز ها : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 آلیاژ : کروم مولیبدن