آچارهای یکسررینگ جغجغه ای

از سایز6 الی 32 باآلیاژ کروم وانادیوم. جغجغه 72 دنده آبکاری پولیش براق سایز بندی کالا : 6 الی 32