دسته و بدنه از جنس آلیاژ ترکیبی PVC , Aluminum ) ) ؛ - تیغ اره Bi-metalبا قابلیت تحمل 150 کیلوگرم نیرو ( 30,000 psi ) ؛ - طول تیغ اره 12 اینچ ؛ - قابلیت نصب تیغ اره در جهات مختلف با زاویه 45 و 90 درجه