تیغ اره عمودبر برای برش آهن و PVC

کد کالا : SW-T118A برای برش آهن و PVC