تعداد زنجیر

وزن تقریبی

( کیلوگرم )

ظرفیت آزمایش شده

( تن )

متراژحرکت زنجیر برای یک متر جابجایی

طول استاندارد زنجیر

( متر )

ظرفیت کاری

( تن )

1

10

0.75

25

2.5

0.5

1

11.5

1.5

43

2.5

1

1

14.5

2.25

57

2.5

1.5

1

20

3

70

3

2

2

24

4.5

114

3

3

2

41

7.5

198

3

5

4

83

12.5

396

3.5

10