ست آچار کیفی یکسر رینگ

نام کالا
کد کالا
سایزبندی کالا
ست 8 عددی
LA-8PC-722M
7, 8, 10,11, 13, 17, 19, 22
ست 12 عددی
LA-12PC-724M
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24
ست 14 عددی
LA-14PC-824M
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24
ست 16 عددی
LA-14PC-832M
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
ست 16 عددی
LA-16PC-832M
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
ست 22 عددی
LA-22PC-632M
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32

سایز بندی کالا

۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶-۱۷-۱۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲

مشخصات : کروم وانادیوم - تمام پولیش براق