اره غلاف دار مستقیم

- تیغه از جنس SK5 ژاپن - دسته از جنس PVC - تیغه ها سخت کاری شده و دنده های سه پهلو جهت برش روان در هر دو مرحله رفت و برگشت - خشک بر و تر بر