اره غلاف دار 33 سانتیمتر 2940-C

- تیغه از جنس SK5 ژاپن - دسته از جنس آلومینیوم با روکش PVC - تیغه ها سخت کاری شده و دنده های سه پهلو جهت برش روان در هر دو مرحله رفت و برگشت - خشک بر و تر بر