انبر دست انبرقفلی دم باریك سیم لخت کن سیم چین LIGHT

سیم چین الکترونیکی لایت 5 اینچ
سیم چین 6 اینچ
سیم لخت کن پیج کاره W278
سیم لخت کن PLW-736
دم باریک 8 اینچ
دم باریک الکترونیکی لایت
انبر دست 8 اینچ و 7 اینچ لایت
انبرقفلی کرم مولیبدیون 5 تا 12 اینچ
انبر قفلی همه کاره

انبر دست انبرقفلی دم باریك سیم لخت کن  سیم چین LIGHT

انبر دست 8 اینچ    LC-200R
دم باریك 8 اینچ    LP-200R
سیم چین الكترونیكی 5 اینچ    LDN-125
دم باریک الکترونیکی5 اینچ    LPN-150H
سیم لخت كن اتوماتیكA    PLW-736-A
سیم لخت كن اتوماتیكB    PLW-736-B
سیم لخت كن اتوماتیكC    PLW-736-C
سیم لخت کن همه کاره    W278
سیم چین 6 اینچ    LCN-150
دم باریک 6 اینچ    LP-150R
سیم چین 7اینچ کله گاوی    LDN-175
انبرقفلی 5 اینچ کروم مولیبدن    LG-125M
انبرقفلی7 اینچ کروم مولیبدن    LG-175M
انبرقفلی 10   اینچ کروم مولیبدن    LG-250M
انبرقفلی 10  اینچ کروم وانادیوم    LG-250V
انبرقفلی 12 اینچ کروم مولیبدن    LG-300M
انبرقفلی همه کاره 9اینچ    LK-901C