انبر پرچ LIGHT

انبرپرچ جنس دسته کروم مولیبدن LR002
انبرپرچ لایت LR005
انبرپرچ کله گردان LR006
انبرپرچ دوسته LR714
انبرپرچ بدنه آهنی LR008

انبر پرچ LIGHT

انبرپرچ ساده    LR 002
انبرپرچ ساده    LR 005
انبرپرچ ساده    LR008
انبرپرچ گردان    LR006
انبر پرچ دو دسته LR714