مشخصات

سایزبندی کالا

کد کالا

اینچ

میلی متر

طول کلی : 460 میلی متر

", ", ", "

3.2, 4, 4.8, 6.4

LR-714