انبر پرچ همراه با چهار عدد نازل و بدنه آهنی

مشخصات

سایزبندی کالا

کد کالا

اینچ

میلی متر

بدنه آهنی

", ", ", "

2.4 , 3.2 , 4.0 , 4.8

LR-008