نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس آلنی 9 پارچه
H-2209-MR

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17

S2