نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 25 پارچه فشار قوی
SU-25P 2009
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
دسته جغجغه 72 دنده
دسته پیچ گوشتی
کشویی
کمک
لقلقه
کروم مولیبدن