نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 10 پارچه E
E-4320
Dr : E4, E5, E6
Dr : E7, E8, E10, E12 Dr : E14, E18, E20
S2