نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 25 پارچه
Go 2500MQ-MR
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- دسته جغجغه 45 دنده ؛
- کمک 5 اینچ و 10 اینچ ؛
- کشویی 10 اینچ ؛
- دسته هندلی ؛
- بکس شمعی 21 .
کروم وانادیوم