نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس ستاره ای 9 پارچه
2019 S
T20, T25,T27, T30, T40, T45, T50, T55,T60
S2