نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 17 پارچه” درایو
Go 1700

4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
دسته جغجغه 72 دنده
دسته پیچ گوشتی
کشویی
کمک
لقلقه

کروم وانادیوم