نام کالا
کد کالا
سایزبندی بکس
آلیاژ
جعبه بکس 23 پارچه درایو
Go 2300

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
کمک 6 اینچ ( 150mm) و کمک 3 اینچ (75mm ) ، تبدیل و لقلقه دسته جغجغه و رابط کشویی

کروم وانادیوم