کد : MG-550 -آیینه دایره ای به قطر 55 میلی متر جهت دیدن نقاطی که به سختی دیده می شود ؛ - قاب فلزی با پوشش کروم ؛ - روکش PVC بر روی دسته جهت نگهداری آسان ؛ - دارای قابلیت تلسکوپ شدن از 250 میلی متر (10 اینچ ) تا 750 میلی متر ( 24 اینچ ) .