- دسته فلزی با استحکام زیاد - فلزی بودن تمام اجزا سبب کارکرد طولانی تر قیچی می گردد - قفل کن فلزی به منظور ایمنی بیشتر - برش شاخه ها تمیز و بدون بریدگی روی پوست شاخه ها - طول قیچی 3164 ، 22 سانتی متر / 3164-1 ، 19 سانتی متر - وزن قیچی 3164 ، 282 گرم / 3164-1 ، 252 گرم - دارای زاویه مناسب دسته و تیغه جهت کارکرد آسان تر