- طول قیچی 53 سانتی متر - تیغه زیر ( گیرنده ) دارای روکش کروم - تیغه ها از جنس SK5 ژاپن - تیغه برنده به ابعاد mm “ میلی متر دارای روکش تفلون - بدنه از جنس آلومینیوم و دسته ها از جنسPVC - وزن قیچی 600 گرم