- دسته ها از جنس PVC - تیغه ها از جنس SK5 ژاپن - جهت مصارف خانگی