- بدنه از جنس آلومینیوم - تیغه ها از جنس SK5 ژاپن - دسته ها از جنس PVC - پیچ قابل تنظیم جهت ایجاد فاصله مناسب بین تیغه ها - طول تیغه 24 سانتی متر ، طول کلی 88 سانتی متر - وزن قیچی 1.316 کیلو گرم ( 1316 گرم )