قیچی مفتول بر LIGHT

آلیاژ

ماکزیمم قطر قابل برش برای مفتول به سختی

طول

سایز بندی کالا

HRC 35

HRC 15

اینچ

میلی متر

تیغه کروم مولیبدن

4

5

12

300

300

5

7

14

350

350

6

8

18

450

450

8

10

24

600

600

10

13

30

750

750

11

16

36

900

900

11

19

42

1050

1050

قیچی مفتول بر LIGHT

قیچی مفتول بر LIGHT 300
قیچی مفتول بر LIGHT 350
قیچی مفتول بر LIGHT 450
قیچی مفتول بر LIGHT 600
قیچی مفتول بر LIGHT 750
قیچی مفتول بر LIGHT 900
قیچی مفتول بر LIGHT 1050