لوله بر "2 :
-کد PC-2400 ؛
- جهت برش لوله های برنجی آهنی ؛
- بدنه از جنس چدن و استیل .

وزن ( کیلوگرم)

قطر قابل برش

سایز

کد کالا

میلی متر

اینچ

میلی متر

اینچ

3

3-50

- 2

50

2

Pc-1250