لوله بر "4 :
-کد PC-2400 ؛
- دارای قابلیت برش سریع و تمیز لوله به وسیله دست ؛
- دسته بلند و میله اضافی ، راحتی و سرعت در کار را راحت تر می کند ؛
- با تبدیل دو قرقره به دو تیغه به صورت سه تیغه عمل کرده در مواقعی که چرخش کامل لوله بر ممکن نیست ، قابل استفاده می باشد .

وزن ( کیلوگرم)

قطر قابل برش

سایز

کد کالا

میلی متر

اینچ

میلی متر

اینچ

7.5

50-100

2-4

100

4

Pc-2400