پیچ گوشتی دسته شیشه ای دو سو و چهارسو

نام کالا
کد کالا
سایز
مشخصات
پیچ گوشتی دسته شیشه ای
CL-700
+ 3.2*75/5*75/6*100

-دسته از جنس پلاستیک
استات نشکن ، با ضربه پذیری بالا

-میله پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم و دارای خاصیت آهن ربایی

پیچ گوشتی دسته شیشه ای
CL-700
- 5*75/5*150/6*125/8*150

-دسته از جنس پلاستیک
استات نشکن ، با ضربه پذیری بالا

-میله پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم و دارای خاصیت آهن ربایی