نام کالا
کد کالا
سایز
مشخصات
پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 پارچه
PG700MO
+ 5*75/6*100/8*150
- دسته از جنس پلاستیک نشکن با قابلیت ضربه پذیری بالا

- میله از جنس کروم مولیبدن دارای خاصیت آهن ربایی
پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 پارچه
PG700MO
ــ 5*75/6*100/6*150/8*200
- دسته از جنس پلاستیک نشکن با قابلیت ضربه پذیری بالا

- میله از جنس کروم مولیبدن دارای خاصیت آهن ربایی
پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 پارچه
TK-700-MO
+ 5*75/6*100/6*150
- دسته از جنس پلاستیک نشکن با قابلیت ضربه پذیری بالا

- میله از جنس کروم مولیبدن دارای خاصیت آهن ربایی
پیچ گوشتی کیفی ضربه خور 7 پارچه
TK-700-MO
ــ 5*100/6*100/6*150/8*200
- دسته از جنس پلاستیک نشکن با قابلیت ضربه پذیری بالا

- میله از جنس کروم مولیبدن دارای خاصیت آهن ربایی