کد کالا
سایز بندی کالا
مشخصات
طول
آلیاژ
LY-838
P0, P1, P2, P3, PZ1 PZ2, PZ3, ST6
جهت باز کردن انواع پیچ
60
S2