کد کالا
سایز بندی کالا
مشخصات
طول
آلیاژ
LY-810
P0, P1, P2, P3, PZ1 PZ2, PZ3, ST6
جهت باز کردن انواع پیچ
۱۲۵
S2