پیچ گوشتی کیفی 7 عددی زرد و مشکی

نام کالا
کد کالا
سایز
مشخصات
پیچ گوشتی کیفی 7 عددی زرد و مشکی
EL-970
+ 3.2*75/5*75/6*100

دسته از جنس پلاستیک
استات نشکن ، با ضربه پذیری بالا

میله پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم و دارای خاصیت آهن ربایی

پیچ گوشتی کیفی 7 عددی زرد و مشکی
EL-970
ــ 5*75/5*150/6*125/8*150

دسته از جنس پلاستیک
استات نشکن ، با ضربه پذیری بالا

میله پیچ گوشتی از جنس کروم وانادیوم و دارای خاصیت آهن ربایی