کیف ابزار کمری LB-2227

کیف ابزار کمری متوسط ابعاد : 22*27 cm