کیف ابزار کمری LB-3031

کیف ابزار کمری بزرگ ابعاد : 30*31 cm